Start Fastigheten Historia Kontakt Mäklare Festkommittén
2006 2007 2008 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2018 2019

 

2012-12-01/2013-02-05/06-03      Tomas Åberg

 

Gator utan fontäner

 

Min gata saknar fontäner.

Min gata är långsmal och rak.

Den sträcker sig genom nära trettio år av mitt liv,

alla dessa dagar jag inte längre kan redogöra för.

Ett liv utan vattenkonster

långt från Villa d’Estes yppiga trädgårdar,

långt från Berninis fyra mäktiga floder invid

Sant’Agnese in Agone,

min solbelysta piazza där barnen spelar fotboll

mellan gycklare och scharlataner.

Min gata saknar perspektiven

från min dröm om andra världar,

andra mötesplatser:

tid som möter tid,

rum som byter skepnad

under solens brännande corona.

Min gata sover oberörd sitt stillsamma liv

under det jämngrås mantel,

mellan raderna av raka stuprör

där år efter år droppar ner

i vardagens dagbrunnar, namnlösa

obemärkta, ofruktsamma….

Min gata saknar fontäner.

Min gata saknar den gudomliga lättjan

och sångerna till skeppen med svällande segel

som skulle föra oss bort,

bort mot de okända horisonter dit vår längtan bär.

Så kom! Kom låt oss lätta ankar och sätta segel,

släppa allt vi har för händer.

Än finns det tid! Än finns tid att bygga

en stad av obelisker och fontäner!

Än finns tid att fånga in vinden mot havet

och utan kompass styra mot plejadernas stjärnbild,

låta sagan väva sina vävar av drömmar

och poeternas barnsligt förvirrade bilder.

Låta det hemliga barnet i dig bygga din gatas fontäner…

 

 

 

 

 
 
 
www.brfblaklinten9.se
Brf Blåklinten 9 © 2021


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens intranät och kundportal
Nabo